Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Programı

İngilizce Öğretmenliği Programı

Dil, içinde yaşadığımız hayatı anlama, anlatma ve anlaşılma çabası içinde olan insanın bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu en önemli güçtür. Hızla küçülen ve küreselleşen çok dilli ve çok kültürlü dünyamızda giderek “tek ortak dil” haline gelmiş bulunan İngilizcenin önemi tartışılmaz bir konumdadır. Dijital erişimin yaşamın hemen hemen her alanına hakim olduğu, Z Kuşağından Alfa Kuşağına geçişin yaşandığı çağımızda internet içeriğinin yüzde yetmişini oluşturan İngilizcenin önemi, dünyayı takip etme, kavrama ve küresel süreçlerin etkin bir parçası olmak bakımından her geçen gün artmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Programı, iletişimin ağırlıklı olarak İngiliz dili aracılığıyla sağlandığı küresel dünyada, Türkçenin yanı sıra İngilizcenin yapısına, kavramlarına, kültürüne ve söyleyiş özelliklerine yönelik, 21. Yüzyılın öğrenme becerileriyle uyumlu, sağlam bir farkındalık ve duyarlılık geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir eğitim sunar.

Programdaki eğitim, temel kuramsal bilgilerin uygulama ile pekiştiği işlevsel bir dengeye dayanır. Bu bakımdan, geleceğin nitelikli ve mesleğine gönülden bağlı öğretmenleri olarak yetiştirdiğimizi öğrencilerimiz, 2 yarıyıl süresince haftanın bir gününü ilköğretim okullarında ve liselerde gözlem ve uygulama yaparak geçirirler. Uygulamalar öncelikle Üniversite yerleşkemizde bulunan ve aynı zamanda Eğitim Fakültesi’nin öğretmenlik uygulamalarının gerçekleştirildiği Özel Marmara Okulları’nda ve üniversite çevresindeki diğer okullarda yapılır.

İngilizce Öğretmenliği Programı mezunları, özel ya da devlete bağlı eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni, üniversitelerin Yabancı Diller Okulları’nda öğretim görevlisi olarak veya akademik hayatı tercih edecek olanlar ise yüksek lisans ve doktora yaparak kariyerlerine üniversitelerin ilgili bölümlerinde devam edebilirler.

 

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN
Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel