Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Programı

İngilizce Öğretmenliği Programı

Dil, bilginin ve anlamın temeli, taşıyıcısıdır. Bu nedenle yabancı bir dil öğrenimi, farklı kültürlerin bilgi birikimi ile anlamlandırma biçimlerini kendi kültürümüze katmamızı sağlar. Böylece içinde yaşadığımız dünyaya farklı bir pencereden de bakma olanağına kavuşuruz. Çağımızda dünyamız küresel bir bütün olarak düşünülmektedir. İngilizce ise bizim bu bütünlüğe ulaşma ve onu algılama kanalımızdır. Bir bilgi hazinesi olan Internet’in yüzde yetmiş oranında İngilizce olması,  bu dili öğrenme gereksiniminin boyutunu göz önüne sermektedir

Bu bağlamda bizim İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalımızda vermek istediğimiz dil eğitimi, çok dilli, çok-kültürlü bir dünyada yaşamakta olduğumuz bilincini aşılayan, kültürler arası iletişim ve paylaşımı kolaylaştıran, anadilimizin yanı sıra İngilizce’nin dil yapısı, kavramları ve söylemine duyarlılığı geliştiren, teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanarak çağdaş dil öğretim yöntemlerini uygulayan, öğrencilerimizin olabildiğince kendilerini ifade etmelerini destekleyen, esnek ve geniş kapsamlı bir eğitim olacaktır. Bu nedenle lisans programımızdaki seçmeli dersleri disiplinler-arası olarak planlayıp öğrencilerimize gerek İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi ikinci bir yabancı dil edinimi, gerekse de resim, müzik, seramik gibi güzel sanatlar dallarında kendilerini ifade etme olanağı sağlamak istiyoruz. Ayrıca topluma hizmet uygulamalar dersi çerçevesinde topluma duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Uygulamak istediğimiz programın amacı ülkemizi ve kültürümüzü öbür dünya ülkeleri ve kültürleri arasında hakkı ile temsil edebilecek, özgür düşünceli, araştırıcı, sorgulayan, kendisine ve dünyaya eleştirel bir gözle bakan,  alanında gerekli bilgi birikimine sahip, ulusal ve uluslar arası literatürü izleyerek kendisini geliştiren, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayan ve bu doğrultuda öğrencilerine örnek olan bilinçli bir insan, ulusuna ve tüm insanlığa yararlı bir birey yetiştirmektir. Eğer İngilizce Öğretmenliği eğitiminizi Maltepe Üniversitesinde sürdürmek isterseniz,  eğitime gönül vermiş, kendilerini sizin kişisel ve mesleki gelişmenize adamış bir grup öğretim üyesi ile birlikte çalışacaksınız. Sınıf arkadaşlarınızla diyalog, tartışma ve işbirliği ruhu içinde el ele zorlu bir akademik ders yükünün üstesinden gelecek ve Marmara Koleji başta olmak üzere çevre liselerde  okul deneyimi edineceksiniz. Ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu geleceğin öğretmenleri niteliğini  kazanmak üzere sizler de içinizdeki merak ve serüven arzusuyla  mesleklerin  en özverili, en yüce ve en mutlusunu seçmiş olacaksınız.
 İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında açılan İngilizce Öğretmenliği programında okutulacak dersler; alan, eğitim ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Bu dersler Yüksek Öğretim Kurumunun Yabancı Dil Eğitimi bölümleri için belirlediği oran çerçevesinde yarıyıllara dağılmaktadır.
 

Programımız, kuramsal altyapının sağlanmasına olduğu kadar edinilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesine de aynı derecede önem vermektedir. Bu nedenle, öğrencilerimiz 2 yarı yıl, haftanın bir gününü ilköğretim okulları ile liselerde gözlem ve uygulama yaparak geçireceklerdir. Uygulamalar öncelikle, üniversitemiz yerleşkesinde bulunan ve aynı zamanda Eğitim Fakültemizin öğretmenlik uygulamalarının gerçekleştirildiği Özel Marmara Okulları’nda (Anaokulu, İlköğretim, Lise, Meslek Lisesi) ve üniversitemiz çevresindeki diğer okullarda yapılacaktır.
 
İngilizce Öğretmenliği programından mezun olacak öğrencilerimiz:
Devlete ait ve Özel okullarda, İngilizce öğreten özel öğretim kurumlarında  İngilizce Öğretmenliği yapabilir,
Yüksek Lisans ve Doktora yaparak Üniversite Öğretim Üyesi olabilir,

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel