Eğitim Fakültesi | Neden Eğitim Fakültesi?

Eğitim Fakültesi

Neden Eğitim Fakültesi?

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu çağın koşullarına uygun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve kuramsal bilgisini günlük problem çözmeye taşıyacak öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Fakültemizde halen Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (Türkçe), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce), Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, bulunmaktadır.

Her Program Fakülte misyonunu benimseyen uzman kadro ile yürütülmektedir. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ortak çalışması ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uluslararası Bakalorya (IB) İleri Liderlik Sertifikalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Okul Öncesi Eğitimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Özel Eğitim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretmenlik uygulamalarını hem Marmara Eğitim Kurumları Vakfı bünyesinde bulunan Marmara Koleji hem de diğer devlet ve Fakültemiz Eğitim Komisyonunca belirlenen vakıf okullarında yapmaktadırlar. İletişim araçları ne kadar çoğalırsa çoğalsın, bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın, öğretmenin eğitimdeki yeri ve önemi hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Çünkü onun rehberliğine ve sıcaklığına hep ihtiyaç duyulacaktır.

Bu düşünce ile her zaman bilimi kendine rehber edinen, yeniliklere açık, çağın gereklerini yerine getiren, insan sevgisiyle dolu öğretmenleri ve rehberleri yetiştirmek fakültemizin temel amacı olmuştur.


Dekan 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel