Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalımız 2016-2017 akademik yılında kurulmuştur.

Anabilim dalımızın amacı, üniversite ve bölümümüzün misyonu doğrultusunda, özel eğitime muhtaç olan bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır.

Programın amacı, özel eğitim gerektiren bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir. Programa öğrencilerin yerleştirmesi her yıl ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda, belirlenen ilgili puan türüne göre yapılmaktadır.

Programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan; özel eğitim uygulama merkezi okulları, özel eğitim mesleki eğitim merkez okulları, özel eğitim sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıfları, Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı; çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurum ve kuruluşlar; özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca koşulları karşılama durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel