Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalımız 2009-2010 akademik yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur.

Anabilim Dalımızın amacı, Üniversite ve Bölümümüzün misyonu doğrultusunda, zihin engeli olan bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır.

 Programın amacı, zihin engelli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir. 

Programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, yine Bakanlığa bağlı özel özel eğitim okul ve kurumlarında görev alabilmektedirler. Ülkemizdeki özel eğitim hizmetlerinin yoğunluğu, beraberinde bu alanda yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenlerine olan talebi de artırmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel