Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

COVID-19 KÜRESEL SALGIN SEBEBİYLE TEZ EK SÜRE TALEBİ

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 35-(8) (Ek:RG-10/6/2020-31151) “Yükseköğretim Kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki Lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz.” Hükmü gereğince;

 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılı için bir yarıyıl TEZ ek süre verilmesini talep eden tez aşamasındaki öğrencilerimizin 27 Ekim 2021 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne ilgili formla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki ek süre talepleri dikkate alınmayacaktır. E-posta yoluyla gönderilmiş olan Ek Süre talepleri dikkate alınmayacaktır. 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ek Süre Talep Form- Buradan İndirebilirsiniz.

 

Önemli Notlar

  • Ek süre talep başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 
  • Ek süre talepleri kabul edilen öğrencilerimizin kayıtlarını kontrol etmelerini ve kayıt yenilemeyenler için  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat ederek tamamlaması gerekmektedir. 
  • Daha önce Küresel salgın nedeniyle iki yarıyıl ek süre talebi onaylanan öğrenciler bu maddeye göre yeni talepte bulunamazlar. 
  • 2021-2022 güz yarıyılında kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimiz aynı zamanda TEZ ek süre talebinde bulunamazlar.
  • Tez Savunma Sınavı başvurusu yapmış, Tez Savunma Sınavına girmiş veya Tez Savunma Sınavına girerek düzeltme alan öğrenciler ek süre talebinde bulunamazlar.
  • Doktora/Sanatta Yeterlik tez aşamasında olup ek süre talebi onaylanmış öğrenciler için Tez Önerisi Savunması ve TİK yükümlülükleri devam eder.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel