Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tanıtım

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Programları kariyer hedeflerine sınır koymayan öğrencilerini bekliyor.

1999 yılından bu yana lisansüstü eğitim veren Maltepe Üniversitesi, alanında uzman, sektör deneyimi olan, tam zamanlı öğretim üyeleriyle, akademik altyapı olanaklarının zenginliğiyle çağın gelişim ve beklentilerine göre güncelleştirilen lisansüstü programlarıyla dikkat çekiyor. İnsana ve Sosyal alanlara ilgi duyan ve uzmanlaşmak isteyenler için 29 Tezli, 23 Tezsiz, 3 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans, 9 Doktora ve 1 Sanatta Yeterlik Programı; Fen alanında 9 Tezli, 8 Tezsiz ve 2 Doktora Programı; Sağlık alanında ise, 6 Tezli, 3 Tezsiz 1 Doktora Programı yürüten Maltepe Üniversitesi, toplamda 95 öğretim programıyla bilgi ve becerilerini artırmak, seçtiği alanda kariyerini ilerletmek, yaptığı çalışmalarla Ülkemizin, her türüyle bilim ve sanat alanına katkı sağlamak, entellektüel gücünü zenginleştirmek amacıyla eğitimlerini lisansüstü düzeyde taçlandırmak isteyenlere geniş bir yetkinlik, yeterlilik, bilgi ve beceri edinme olanağı sunuyor.

Maltepe’de Lisansüstü Eğitimi Günlük Çalışma Saatlerinden Sonra Başlar!
Lisansüstü düzeydeki  tüm eğitim-öğretim hizmetlerini öğrencilerinin profesyonel yaşamlarını engellemeyecek biçimde mesai saatleri dışına taşıyan Maltepe Üniversitesi, çalışma hayatının kısıtları içinde lisansüstü eğitim alma hayallerini ertelemek zorunda kalan ya da kariyer basamaklarında bir adım önde olmayı isteyen her yaştan öğrenciye fırsat tanımayı her şeyin üstünde tutuyor.

Bir Dünya Üniversitesinde Olmak…

“Bir Dünya Üniversitesi” olma hedefiyle yola çıkan Maltepe Üniversitesi, lisansüstü programlarında sunduğu ERASMUS+ değişim anlaşmalarıyla öğrencilerine yurtdışında bir yarıyıl eğitim görme imkânını da tanıyor.
International Baccalaureate Organization’la (IB) yapılan anlaşmalar doğrultusunda koşulları sağlayan öğrencilere Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik sertifikası veriliyor. Maltepe Üniversitesi, verdiği Diploma Ekiyle diplomalarının uluslararası geçerliliğini tescil ederken, kariyer planlarında rotasını yurtdışına çevirenlere önemli bir avantaj sunuyor. En çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayan Maltepe Üniversitesi, 2006’dan beri başlattığı özgün Uzaktan Eğitim modeliyle bu bağlamda da hem öncü hem de iddialı olduğunu zaman ve mekân sınırlamalarına meydan okuyarak yetkin bir biçimde gösteriyor.

Doğanın Kucağında Kampüs Hayatı
Maltepe Üniversitesi lisansüstü çalışmalarını Üniversitenin Merkez Kampüsü olan Marmara Eğitim Köyünde gerçekleştirmekte, böylece lisansüstü öğrencilerinin kampüs ortamından, kütüphane hizmetlerinden ve tüm eğitim-öğretim altyapı olanaklarından eksiksiz olarak yararlanabilmesini sağlamaktadır.

İlgiye göre Uzmanlık Bilgisi...
Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Programları ağırlıklı olarak seçmeli derslere yer vererek, öğrencilerinin hem kendi programından hem farklı programlardan aldığı derslerle uzmanlık ve kariyer hedeflerini bizzat kendilerinin belirlemesine fırsat tanıyor.

VİZYONUMUZ (Ne olmak İstiyoruz?)
“Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yaklaşımla öğrenmenin hiç bitmeyecek ve tamamlanmayacak doğasının farkında olan; ülkemizin ve dünyanın her yönden kalkınmasına katkı sağlayacak bireylerin yetişmesini ve alanlarında uzmanlaşmasını sağlayan; ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarıyla birlikte gelecek tasarımında öncü ve saygın bir enstitü olmaktır.

MİSYONUMUZ (Ne yapmak istiyoruz?)
Enstitümüz ulusal ve evrensel gelişim önceliklerini gözeterek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sanat ve topluma hizmet düzeyini ve niteliğini sürekli olarak artırmayı; gelişim ve değişim dinamiklerini çok disiplinli ve iç/dış paydaşlarla işbirliği içinde izlemeyi ve harekete geçirmeyi; etik/insani/ mesleki değerler çerçevesinde kalkınma ve gelişmeye katkı sağlamayı; yetkin, yaratıcı, yenilikçi, çok yönlü, mutlu ve saygın bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
İş arayan değil, iş için aranan, girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştiren; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yeni bilgi ve teknoloji üreterek bugüne ve geleceğe katkı sağlayan; paydaş memnuniyetine odaklı başarıya yönelen; sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal faaliyetlerin kalitesinin ve ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan kalite yönetim sistemi ile sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel