Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

SSY 601 Film Senaryosu
Ders kapsamında öncelikle bir sinema filmine tema oluşturabilecek konunun saptanması üzerinde durulur.  Konunun seçiminin ardından, synopsis, geliştirim senaryosu, senaryo yazımı süreçleri ayrı ayrı değerlendirilerek, bir film çekimi için temel oluşturan senaryo uygulaması ile ders tamamlanır.

SSY 602 Film Yönetim
Bu ders, sinema dilinin ve gramerinin yaratıcı bir süreç olarak uygulanması üzerine kuruludur. Bu bağlamda, sinemada içerik  (senaryo) ve biçim (sinematografik teknikler), film yönetimi açısından irdelenecek ve uygulanacaktır.

SSY 603 Klasik Türk Sinema Anlatısı
Bu ders kapsamında Yeşilçam Sinemasının doğuşu, gelişimi, dönemleri, içinde yer aldığı akımlar, Türk sineması dilini oluşturma çabaları, ulusal sinema, beyaz sinema, toplumsal gerçekçi sinema, Muhsin Ertuğrul, Lütfü Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, Memduh Ün, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Yücel Çakmaklı, Yavuz Turgul’un türk sinemasına katkıları irdelenecektir. 

SSY 604 Çağdaş Türk Sinema Anlatısı
Bu ders kapsamında Çağdaş Türk Sinemasının oluşumu, gelişimi, dönemleri, içinde yer aldığı akımlar, Çağdaş Türk sinema dilini oluşturma çabaları, anlatım yöntemi olarak dogma-minimalist eğilimler ve bağımsız yapımlar kapsamında Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan,  Tayfun Pirselimoğlu ve Özcan Alper’in, Çağdaş Türk sinemasına katkıları irdelenecektir. 

SSY 606 Film Çözümlemesinde Yeni Yaklaşımlar
Bu ders, film çalışmalarında baskınlığını sürdüren Freudcu kuramların dışında farklı bir bakış açısı önermektedir. Jung sonrası film çalışmaları, sinemanın yeni kuramsal yapısını oluşturmaktadır. Film izlemek, tümüyle bireysel bir deneyimdir. Film ve içindeki karakterler, bireyin gereksinimleri ve arzularını yansıtır ve tanımlar.

SSY 608 Belgesel Film Uygulamaları
Bu derste, bir tür olarak belgesel sinema, sinemadaki diğer türlerden ayıran özellikleri, işlevleri, farklı formlarıyla uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Ders kapsamında Türkiye’de belgesel sinemanın tarihsel gelişimi örneklerle anlatılırken, her öğrenci bir belgesel filmin fikrinin oluşturulmasından filmin gerçekleştirilmesine kadar geçen tüm süreci uygulamalı olarak işleyecektir.

SSY 609 Sinema Dramaturjisi
Sinemanın bir öykü anlatma sanatı olduğu gerçeğinden hareketle, klasik anlatım yöntemlerinde öykülemenin temel dayanağı olan dramatik yapıların, bir film anlatısı içerisindeki önemi uygulama çalışmalarıyla tamamlanır.

SSY 610 Sinematografik Uygulamalar
Sinematografi Uygulamaları dersi; Film yönetmeninin bir ayrımlama senaryosunu, sinematografinin simgeler sistemi ile görsele çevirme çalışmasını yapabilmesi için gereken teknik bilgileri ve estetik kaygıları edinmesini ve bunların hayata geçirilmesi becerisini kazandırmayı amaçlar.

SSY 611 Film Yapımı
Ders kapsamında bir film yapımı konu saptanmasından başlayarak tüm masa başı çalışmaları irdelenir. Bir yapım dosyası film çekimine hazır hale getirilerek finans desteklerini sağlanabilmesi için son başvuru dosyası aşamasına kadar uygulama çalışmaları ile süreç tamamlanır.

SSY 612 Oyuncu Yönetimi
Bu derste oyuncunun rolü oluşturma ve uygulama sürecinde, “önerilen koşullar” bağlamında nasıl yönlendirileceği, gereksinimlerinin saptanması ve çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanır.

SSY 613 Türk Sineması’nda İlkler
Lümier Kardeşler’in  sinema makinesini icat ettiği 1896 yılı ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk film gösteriminden 1960'lı yıllara kadar, Türk Sineması'ndaki ilk'leri kapsamaktadır. İlk çekilen Türk Filmi, İlk Kadın Yönetmen, İlk Gösterime Giren Film gibi... Tüm bu bilgiler tarihteki çelişkileri, bilinenlerin gerçeklikle ilişkisi üzerinden gidilerek, Türk Sinema Tarihi örnekleriyle ele alınarak işlenecektir. Uygulama kısmında seçilen bir örnek üzerine powerpoint ya da 5 dk. ile sınırlı portre kısa film çalışması gerçekleştirilecektir.

SSY 679 Yeterlilik Sınavı
Sanatta Yeterlik eğitimi boyunca alınan bütün dersleri kapsayacak olan yeterlilik sınavına hazırlanılır.

SSY 699 Sanatta Yeterlik Tezi
Sanatta Yeterlik öğrencileri derslerini tamamladıktan ve yeterlilik aşamasını geçtikten sonra tez projesi önerilerini tez izleme jürisine sunar, danışmanlarının ve tez izleme jürisinin denetiminde özgün bir sinema sanat yapıtını tez jürisi karşısında savunurlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel