Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

SPİ 507 Sosyal Değişim Aracı Olarak Sanat

“Toplumsal değişimle sanat da değişiyor mu, gerekli mi? Sanat tarihin bir tanığı mı?” sorularının yanıtlarını araştırır.

SPİ 511 Kent- Toplum İlişkileri: İstanbul Gençliğinin Fotografik Profili

Kurulacak olan çalışma grupları fotoğraf makineleriyle kentin farklı kesimlerinden gençlerin günlük yaşamlarını, hayallerini, sosyo-politik eğilimlerini yansıtan fotoğraflar çekerek İstanbul’un gençlik profilini ortaya koymaya çalışırlar.

SPİ 519 Sanatta Küratörlük

Bu ders, sanatın gelişip yaygınlaşmasında, katkısı olan küratörlük mesleğinin sanat endüstrisine olan katkısını ve bu alandaki hizmetleri araştırır. Sanatçıyı tanımada eserlerini anlamada dünya sanatını takip eden sanatçıyı ve sanat algısını yönetmede işlevleri, yapılan hataları, bunların önemini, sanatçıların karşılaşacakları, toplumsal, etik, politik sorunları görme bu sorunlara çözüm üretme gibi mesleğin inceliklerinin yer aldığı konuları içerir.

SPİ 559 Araştırma Yöntemleri
Öğrencilerin, bilimsel araştırma ve yazma yöntemleri öğretilir. Konu ile ilgili örnekler gösterilir. Konu seçimi, kaynak bulma, konunun sınırları, hipotez kurma konusunda bilgilendirilir. Tüm bu araştırmalar, Türkçe dilbilgisi ve yazım kuralları gösterilerek, tezin yazım aşaması ve kuralları anlatılır.

SPİ 569 Yüksek Lisans Semineri
Bilimsel yazım türleri, akademik olarak konu belirlemek üzere literatür taraması, uygun yöntemin seçimi ve tez önerisinin yazımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SPİ 599 Yüksek Lisans Tezi 
Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber önceden belirlenen bir araştırması sorusu üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir araştırma deseni kurulmaktadır.

İŞL 510 Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri 
Bu derste öğrencilere  satış yönetimi ve müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, birbirleriyle ilişkileri, stratejik planlamadaki yeri, müşteriler ile iletişimde yaratıcı çözümler üretme vb konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırma amaçlanmaktadır.

İŞL 548-Yatırım Projelerinin Yönetimi
Bu derste, Proje Yönetimi genel konsepti, temel kavramlar,  projenin iktisadi, teknik, hukuki ve mali yönden düzenleme ve değerlendirmelerin neler olduğu, yatırım projelerinin hazırlanması ve yönetim süreci ele alınıp incelenir ve  her bir aşama uygulamadan örneklerle desteklenir.

İŞL 555  Pazarlama Yönetimi 
Ürüne ilişkin kavramlar ve marka adı, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün yaşam eğrisi, dağıtım kanalları, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, bütünleşik pazar iletişimi stratejisi, perakendecilik ve toptancılık konularına değinilecektir.

RTS 501 Kurgu Sineması
Bu ders öğrencilere kurgu alanındaki gelişmeleri, uygulamaları, kuram ve kuramcıları tarihsel gelişim süreci içersinde örnek yapıtlarıyla birlikte tartışmalarını sağlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel