Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

CEH 511-Fizyopatoloji

Bu ders,öğrencinin temel fizyolojik süreçler ve hastalık durumunda ortaya çıkabilecek değişikliklerin nedenlerini inceleyerek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmesini amaçlar

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

 

ÇOH 501-Çocuk Sağlığı Hemşireliği-I

Çocuk hemşireliğinin özellikleri, çocuk sağlığının durumu ve çocuk hakları, çocuğun büyüme- gelişmesi, aile dinamiği konularını içerir.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 2 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

 

ÇOH 503 -Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-I

Bu ders, çocuklarda sağlık-hastalık kavramının gelişimi, çocukların hastaneye yatmaya verdikleri tepkiler, aile içi ilişki problemlerinin çocukların sağlığına etkisi, çocuklarda yaygın görülen akut fiziksel, ruhsal hastalıklar ya da duygusal-davranışsal problemlere yönelik bütüncü, atravmatik ve aile merkezli hemşirelik bakımını içerir.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 2 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

 

ÇOH 504-Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-II

Bu ders kronik, ölümcül hastalıklar, fiziksel ve mental özrü olan çocuk ve ailelerinin hemşirelik bakımını içerir.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 2 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

 

ÇOH 514-Biyoistatistik

Biyoistatistiğin temel bileşenleri doğrultusunda; verileri analize hazırlama, verileri çözümleme, yorumlama ve raporlandırma girişimleri konuları tartışılmaktadır

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

 

ÇOH 559-Araştırma Yöntemleri

Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel çalışmanın temel kuralları, araştırma konusunun seçilmesi, tanımlanması ve amaçlarının belirlenmesi, konuyla ilgili var olan bilgilerin gözden geçirilmesi ve araştırma varsayımının kurulması, araştırma tipleri; kalitatif (niteliksel) araştırmalar, araştırma tipleri; kantitatif (niceliksel) araştırmalar, evren ve örneklem, örneklem büyüklüğünü saptama, örnekleme yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve veri toplamanın planlanması, verilerin işlenip analiz edilmesi, araştırma raporunun yazılması, araştırmada hata kaynakları, bilimsel etik, kanıt temelli uygulama, araştırma kritiği tartışılmaktadır.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

 

ÇOH 569-Yüksek Lisans Semineri

Öğrenciler seminer konusunu belirler, literatür taraması yapar, yapılmış araştırmalar inceler, sunum hazırlar ve bir seminer verir.

Kuram: 0 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 0

Ön Koşul: Yok

 
 

Kuram: 0 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 0

Ön Koşul: Yok

 

SOS 520-Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

Ön Koşul: Yok

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel