Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan-Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU (Müdür Yardımcısı-Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Müdür Yardımcısı-Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇETİN (Üye) -Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Üye) - Felsefe Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Üye) -Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ALAN (Üye) -Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ergül HAN (Üye) -İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gül BATUŞ (Üye) -İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Üye) -İnsan Hakları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ  (Üye) -İşletme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf AKSAR (Üye) -Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Üye) -Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Üye) -Psikoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN  (Üye) -Radyo, Sinema ve TV Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan ÜNAL   (Üye) -Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye) -Sosyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayla Oktay (Üye) - Temel Eğitim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Üye) -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Üye) -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

YÖNETİM
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel