Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU  (Müdür-Başkan)

Doç. Dr. Fulya TAŞEL (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SALMAN (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Doç. Dr.  Aliye Ceren ONUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖKDEMİR TAMER  (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Hale BAYRAM (Üye)

Zuhal NAZIM (Raportör-Enstitü Sekreteri) 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel