Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU  (Müdür-Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Müdür Yardımcısı-Üye) 

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Osman Kurtkan KAPICIOĞLU (Üye) 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel