Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Yönetimi, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıkları ve Akademik Danışmanlar

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU
Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fulya TAŞEL
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr.  Üyesi Ayşe SALMAN

ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ

Enstitü Sekreteri Zuhal NAZIM
Memur Elçin KILIÇ ŞARMAN
Memur Mehmet Ali BALCI  
Memur Levent DERELİOĞLU
Tez Şekil Kontrol ve Onay İşlemleri 

Ulviye KILIÇ KARAKELLE

[email protected] 

 

Enstitü Sekreterliği Hafta İçi Çalışma Saatleri 08.00-18.00

Lisansüstü Program SORUMLU ENSTİTÜ PERSONELİ  İLETİŞİM
e-posta 
İLETİŞİM
Telefon  
Bilgisayar Mühendisliği Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Sinema Sanatta Yeterlik  ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
İletişim Bilimleri Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
İletişim Bilimleri Doktora (Lisans Sonrası) ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans / Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Felsefe Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Felsefe Doktora (Lisans Sonrası) ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Histoloji ve Embriyoloji Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
İktisat Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
İşletme Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
İşletme Doktora (Lisans Sonrası) ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Mimarlık Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Müzik Sanatta Yeterlik  ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Özel Hukuk Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Özel Hukuk Doktora (Lisans Sonrası) ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Psikoloji Doktora (Opsiyon: Gelişim) ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Sosyoloji Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Müzik Tezli Yüksek Lisans ELÇİN KILIÇ ŞARMAN  [email protected]  Dahili 2678
Pazarlama İletişimi Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
İşletme Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı/Beden Psikoterapisi Sertifikası LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Gelişim Psikolojisi) LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Uluslararası Ticaret Yönetimi Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Film Tasarımı Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Film Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Felsefe Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Felsefe ve Sosyal Politika) LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Felsefi Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Uluslararası İktisat ve Finans Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans LEVENT DERELİOĞLU [email protected]  Dahili 2676
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Yapı Deprem Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Yapı Deprem Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Enerji Etkin Yapılar Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Endüstri  Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Endüstri  Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
İç Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Matematik Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Restorasyon Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
e-İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
e-İşletme Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
e-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592
Tiyatro Tezli Yüksek Lisans MEHMET ALİ BALCI  [email protected] Dahili 2592

 

 

 

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI,

ANABİLİM VE ANASANAT DALLARI BAŞKANLARI VE PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

 

ABD/ASD adı

ABD/ASD Başkanı

Program adı

Program Koordinatörü

Bilgisayar Mühendisliği ABD

 

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ (V)

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Prof. Dr. Emin Murat ESİN

Bilgisayar Mühendisliği Tezli YL Programı

Prof. Dr. Emin Murat ESİN

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz YL Programı

 

Prof. Dr. Emin Murat ESİN

Eğitim Bilimleri ABD

Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz YL Programı

Arş. Gör. Zeynep Ece TEZEL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz (IB-Eğitim Sertifikalı) YL Programı

Arş. Gör. Zeynep Ece TEZEL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli YL Programı

Arş. Gör. Zeynep Ece TEZEL

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Tezli YL Programı

Arş. Gör. Zeynep Ece TEZEL

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Tezsiz YL Programı

Arş. Gör. Zeynep Ece TEZEL

Elektrik- Elektronik Mühendisliği ABD

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Çekmen 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sarıca

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sarıca

Endüstri Mühendisliği ABD 

Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK (V) 

Endüstri Mühendisliği Tezli YL Programı

 Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Boğaç Türkoğulları

Endüstri Mühendisliği Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Boğaç Türkoğulları

Felsefe ABD

Prof. Dr. Güncel Önkal

 

Felsefe Doktora Programı

Prof. Dr. Ahu Tunçel Önkal 

Arş. Gör. Özgür Demirci

Felsefe Tezli YL Programı

Doç. Dr. Dilek Arlı Çil

Arş. Gör. Özgür Demirci

Felsefe Tezsiz YL Programı

Arş. Gör. Özgür Demirci

Felsefi Danışmanlık Tezli YL Programı

Doç. Dr. Dilek Arlı Çil

Arş. Gör. Özgür Demirci

Fizik ABD 

Prof. Dr. Dündar Tekin DERELİ 

Fizik Tezli YL Programı (İngilizce) 

Doç. Dr. Salih KİBAROĞLU 

Güzel Sanatlar ASD

Prof. Dr. Celal Oktay Yalın

Sinema Sanatta Yeterlik Programı

Dr. Öğr. Üyesi Özer Anar

Film Tasarımı Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar

Film Tasarımı Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Özer Anar

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Özer Anar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD

Doç. Dr.  Gülseli Aygül Alan

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı

Araş. Gör. Esra Yılmaz 

Pazarlama İletişimi Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eyüboğlu

Pazarlama İletişimi Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eyüboğlu

Hemşirelik ABD

Prof. Dr. Hacer Karanisoğlu

Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Erdoğan

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Behice Ekici

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Behice Ekici

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL Programı

Dr. Gizem Kubat Bakır

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Prof. Dr. Mehmet Cıncık

Histoloji Doktora Programı

Prof. Dr. Mehmet Cıncık

Klinik Embriyoloji Tezli YL Programı

Prof. Dr. Mehmet Cıncık

İç Mimarlık ABD

Prof. Dr. Doğan Zafer Ertürk

İç Mimarlık Tezli YL Programı

Doç. Dr. Hamide Temel

İç Mimarlık Tezsiz YL Programı

Doç. Dr. Hamide Temel

İktisat ABD

 

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş (V) 

İktisat Doktora Programı

Arş. Gör. Ahmet Durmuş

İktisat Tezli YL Programı

Arş. Gör. Ahmet Durmuş

İktisat Tezsiz YL Programı

Arş. Gör. Ahmet Durmuş

Uluslararası İktisat ve Finans Tezli YL Programı

Arş. Gör. Ahmet Durmuş

Uluslararası İktisat ve Finans Tezsiz YL Programı

Arş. Gör. Ahmet Durmuş

 İletişim Bilimleri ABD

Doç. Dr. Hikmet Tosyalı 

İletişim Bilimleri Doktora Programı

Arş. Gör. Burçin Sarı

İnsan Hakları ABD

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

İnsan Hakları Tezli YL Programı

 

Doç. Dr. Bergen Özüaydın

 

İnsan Hakları Tezsiz YL Programı

Doç. Dr. Bergen Özüaydın

 

İnşaat Mühendisliği ABD

Doç. Dr. Işıl Sanrı Karapınar

İnşaat Mühendisliği Tezli YL Programı

Doç. Dr. Işıl Sanrı Karapınar

İnşaat Mühendisliği Tezsiz YL Programı

Doç. Dr. Işıl Sanrı Karapınar

İşletme

Doç. Dr. Deniz Özbay

İşletme Doktora Programı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoylu

İşletme Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoylu

 

İşletme Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoylu

 

e-İşletme Tezsiz YL Programı

Arş. Gör. Erdem Orhan

e-İşletme Tezsiz İngilizce YL Programı

Arş. Gör. Erdem Orhan

Kamu Hukuku ABD

Prof. Dr. Yusuf Aksar

Kamu Hukuku Tezli YL Programı

Doç. Dr. Yıldıray Sak

Arş. Gör. Melike Ezgi Yetimoğlu

Matematik ABD

Prof. Dr. Hüseyin Çakallı

Matematik Tezli YL Programı

Prof. Dr. Hüseyin Çakallı

Matematik Tezsiz YL Programı

Prof. Dr. Hüseyin Çakallı

Mimarlık ABD

Dr. Öğr. Üyesi Nadide Ebru YAZAR

Mimarlık Doktora Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nadide Ebru YAZAR

Mimarlık Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nadide Ebru YAZAR

Mimarlık Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nadide Ebru YAZAR

Restorasyon Tezli YL Programı

Prof. Dr. İlter Büyükdığan

Restorasyon Tezsiz YL Programı

Prof. Dr. İlter Büyükdığan

Müzik ASD

Prof.Dilek BATIBAY

Müzik Sanatta Yeterlik Programı 

Müzik Tezli YL Programı

Prof.Dilek BATIBAY

Özel Hukuk ABD

Prof. Dr. Etem Saba Özmen

Özel Hukuk Ph. D. Programı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇALIŞKAN 

Özel Hukuk Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇALIŞKAN 

 

Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Gökdemir Tamer

Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Gökdemir Tamer

Anestezi ve Reanimasyon ABD

Prof. Dr. Hüsnü Süslü

Palyatif Bakım Tezli YL Programı

Prof. Dr. Hüsnü Süslü

Palyatif Bakım Tezsiz YL Programı

Prof. Dr. Hüsnü Süslü

Psikoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM 

Psikoloji Ph. D. Programı

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Yıldırım

Klinik Psikoloji Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Başak Bahtiyar

Klinik Psikoloji Tezli- Beden Psikoterapisi Sertifikalı YL Programı

Prof. Dr. Havva Özden Bademci

Psikoloji Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Begüm ÖZDEMİR

Radyo, Televizyon ve Sinema ABD

Doç. Dr. Hakan Aytekin

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli YL Programı

Doç. Dr. Hakan Aytekin

Arş. Gör. Saime Seda Pektaş

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz YL Programı

Doç. Dr. Hakan Aytekin

Arş. Gör. Saime Seda Pektaş

Sahne Sanatları ASD

Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya

Tiyatro Tezli YL Programı

Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya

Sağlık Yönetimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şalva

Sağlık Yönetimi Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şalva

Sağlık Yönetimi Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Turhan Şalva 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD

Prof. Dr. Sefa Çetin

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi İnayet Burcu Akyürek

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi İnayet Burcu Akyürek

Sosyoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ALKAN ÜSTÜN

Sosyoloji Doktora Programı

Araş. Gör. Muhammed Fatih ARDIÇ 

Sosyoloji Tezli YL Programı

Araş. Gör. Muhammed Fatih ARDIÇ 

Sosyoloji Tezsiz YL Programı

Araş. Gör. Muhammed Fatih ARDIÇ 

Temel Eğitim ABD

Prof. Dr. Rengin Zembat

Okul Öncesi Eğitimi Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ph. D. Programı

Doç. Dr. Ebru Beyza Bayarçelik

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli YL Programı

Doç. Dr. Ebru Beyza Bayarçelik

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Burak Küçük

Uluslararası Ticaret Yönetimi Tezli YL Programı

Doç. Dr. Ebru Beyza Bayarçelik

Uluslararası Ticaret Yönetimi Tezsiz YL Programı

Doç. Dr. Ebru Beyza Bayarçelik

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz- Uzaktan Eğitim YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Burak Küçük

Yabancı Diller Eğitimi ABD

Doç. Dr. A. Nejat TÖNGÜR

İngiliz Dili Eğitimi Tezli YL Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Dilman

Arş. Gör. İnci Melike Tokcan

Yapı Deprem Mühendisliği ABD

 Doç. Dr. Işıl Sanrı Karapınar

Yapı Deprem Mühendisliği Tezli YL Programı

Doç. Dr. Seyit Çeribaşı

Yapı Deprem Mühendisliği Tezsiz YL Programı

Doç. Dr. Seyit Çeribaşı

 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Yönetimi ABD

Prof. Dr. Nevin Taşaltın

Enerji Etkin Yapılar Tezli YL Programı

Prof. Dr. Nevin Taşaltın

 

Enerji Etkin Yapılar Tezsiz YL Programı

Prof. Dr. Nevin Taşaltın

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel