Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Akış Şemaları ve Formlar

  

İŞ AKIŞ ŞEMALARI 

 

  Doküman No Dosya Adı
    Başvuru İş Akışı 
    Doktora Tez İzleme Komitesi İş Akışı 
    Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı 
     Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı
    Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı
    Kayıt Dondurma İş Akışı
    Lisansüstü Kendi İsteği İle Kayıt Silme İş Akışı
    Lisansüstü Sınav Sonucuna Öğrenci İtirazı İş Akışı 
    Tez Danışman Değişikliği İş Akışı 
    Tez Danışmanı Atama İş Akışı 
    Yeni Öğrenci Kayıt İş Akışı 
    Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı
     

 

 

KALİTE STANDARTLARI GEREĞİ TÜM FORMLAR BU SAYFADAN İNDİRİLMELİDİR. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN FORMLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 

ÖNEMLİ: Tü m formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan formlar, veri giriş süreçlerinde sorunlara sebep olmaktadır. Enstitü, el yazısı ile doldurulan formları kabul etmeme hakkını saklı bulundurmaktadır. Yazım hatasından kaynaklanan sorunlardan Enstitü sorumlu değildir.

A. KAYIT FORMLARI

  Doküman No Dosya Adı
  FR-068 Özel Öğrenci Başvuru Formu 
  FR-076 Kayıt Dondurma Formu
  FR-093 Enstitü Muhasebe Kayıt Formu (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)
  FR-094 Lisansüstü Yatay Geçiş Formu
  FR-095 Tezli - Tezsiz Geçiş Formu
  FR-190 Tezsiz- Tezli Geçiş Formu
  FR-165 Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu
  FR-176 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-1 (EN) 
  FR-177 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-2 (TR) 

B. YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

  Doküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez-Proje Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez-Proje Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-166 Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-100 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Yüksek Lisans)
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-102 Tez Ek Süre Formu
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu
  FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
  FR-190 Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Formu

C. DOKTORA FORMLARI

  Doküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez-Proje Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez-Proje Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-167 Yeterlik Başvuru Formu
  FR-197 Yeterlik Jürisi Bildirim Formu
  FR-173 Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu
  FR-169 Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (Yeterlik Sınavından sonraki bir ay içinde bildirilmesi gerekir) 
  FR-174 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Önerisi Formu
  FR-168 Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (Yeterlik Sınavından sonraki 6 ay içinde öneri savunması yapması gerekmektedir) 
  FR-166 Doktora Tez Önerisi Formu (Yeterlik Sınavından sonraki 6 ay içinde öneri savunması yapması gerekmektedir) 
  FR-179 Doktora Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (Yeterlik Sınavından sonraki 6 ay içinde öneri savunması yapması gerekmektedir) 
  FR-181 Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
  FR-102 Tez Ek Süre Formu
  FR-180 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu

D.DERSLER

  Doküman No Dosya Adı
  FR-085 Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu
  FR-243 Lisans Üstü Ders Muafiyeti Dilekçesi
  FR-183 Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi
  FR-184 Ders Eşdeğerliği Dilekçesi
  FR-198 Sınav Sonucu itiraz Formu (Enstitüler)
  FR-171 Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu
  FR-185 Ders İptali-Erteleme Formu
  FR-367 Yatay Geçiş, Ders Muafiyeti ve İntibak Formu

E. ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL

  Doküman No Dosya Adı
  FR-199 Araştırma İzin Dilekçesi
  YÖ-008 Etik Kurul Yönergesi (Başvuru için dikkatle okuyunuz)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: ETİK KURUL BAŞVURULARINDA TEZ ÖNERİSİYLE BİRLİKTE TÜM FORMLARIN HEM ÇIKTI HEM DE CD İÇİNDE PDF FORMATINDA KAYDEDİLMİŞ OLARAK TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR. EKSİK BİLGİ VEYA İMZASI OLMAYAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

  FR-091 Etik Kurul Bilgilendirme Formu
  FR-092

Etik Kurul Başvuru Formu 

NOT: Tüm Etik Kurul başvurularında Yönetim Kurulunca onaylanan tez önerilerinin başvuru evraklarının arasında yer alması gerekmektedir. 

  FR-088 Bilgilendirilmiş Onam Formu
    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

F. STAJ

  Doküman No Dosya Adı
  FR-059 Staj Başvuru Formu
  FR-060 Staj Değerlendirme Formu

G. DİĞER

  Doküman No Dosya Adı
  FR-079 İkinci Nüsha Diploma Talep Formu 
  FR-186 Pasaport Harcı Muafiyeti Formu
  FR-083 Evrak Talep Formu 
  FR-220 Kurum Dışı Jüri Üyeliği Ödeme Formu
  FR-244 Tez Danışmanlığı Ödeme Formu
  FR-348 Öğrenci Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu

H. TEZ/PROJE KILAVUZU VE TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

  Doküman No Dosya Adı
  KL-009 Tez Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu
    Yüksek Lisans Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Teslim İşlemleri
  KL-011 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Süreci
  FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu
  FR-166 Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Formu (Tez Öneri Şablonu)
    Karasar Formatı
    Tez Şablonu 
  FR 213 Tezin Açık Erişime Eklenmesinin Ertelenmesi Talebi
  FR 214 Tezin Gizlenmesi Talebi
    Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Benzerlik Programı Raporu Uygulama Esasları
  FR-366 Tez- Mezuniyet Projesi Orijinallik Raporu
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel