Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olmak.  Mezuniyet aşamasında olan adaylar, yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
  • Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların Sosyal Bilimler Enstitüsündeki anabilim ve anasanat dallarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel