Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Tezsiz Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı'na Eğitim Bilimlerinin herhangi bir alanından mezun olanlar, pedagojik formasyon belgesine sahip lisans mezunları, resmi ve özel okul öğretmenleri, okul ve eğitim yöneticileri (okul müdürleri ve yardımcıları, milli eğitim müdür ve yardımcıları, şube müdürleri) ve eğitim denetçileri başvurabilirler.
  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel