Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması (Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir. Alan dışından başvuru yapan öğrenciler gerektiğinde bilimsel hazırlık dersi alabilir)
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 500 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
  • Mülâkatta başarılı olmak,
  • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel