Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

  • Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel