Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

 • Bir psikoloji lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
   
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) başvurulan programın puan türünden en az 55 standart tam puan almış olmak. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır.
   
 • Sertifikalı programa başvuracak adayların yukarıda belirtilen kurallar dışında önkoşul olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS, e-YDS, YÖKDİL) en az 70 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen TOEFL IBT sınavından en az 84 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan adayların 24 Mayıs 2019 Tarihinde saat 14.00'te yapılacak olan Maltepe Üniversitesi Dil Sınavı'na girmeleri gerekmektedir.
   
 • Ayrıca öğrencilerin neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir niyet mektubu ve iki tane referans mektubunu başvuru evrakı arasına eklemeleri gereklidir.
   

Değerlendirme Yöntemi:

 • Adayların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.
   
 • İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulunun onayıyla adaylar mülakata alınır. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat sonucunun %25’i dikkate alınarak, hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. 
   
 • Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
   
 • * Başvuran  yabancı uyruklu adaylardan ‘Türkçe Yeterlik Belgesi’ aranır. Beklenen düzey B2 seviyesidir. Yabancı uyruklu öğrenciler için daha fazla bilgi için bu linke tıklayabilirsiniz.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel