Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Programa Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sosyal Hizmetler, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan ilköğretime yönelik programlar (Sınıf Öğretmenliği, Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Bölümleri (Resim İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği) mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunları başvurabilmektedir.

Mezuniyet aşamasında olan adaylar, yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerde lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine  sahip olmaları gerekir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, başvurduğu puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak gerekir. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır. Bir yüksek lisans programını tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın gerektirdiği ALES puanına sahip olup, en fazla bir yarıyıl öğrenimine ara verenlerden ALES puanı koşulu aranmaz.

Yabancı dilde öğretim yapan programlara yapılan başvurular dışında yabancı dil koşulu aranmaz.

Adayların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulunun onayıyla adaylar mülakata alınabilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat sonucunun %25’i dikkate alınarak, hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. 

Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si ve lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel