Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:

  • ALES puanlarına ilişkin esaslar:
  • Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans Eğitimi alan adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
  • Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
  • Yabancı dil sınav puanlarına ilişkin esaslar: 
  • Doktora programına başvuran adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
  • Programa kabul aşamasında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir. Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.
  • Mülakatın yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si,  yabancı dil sınavının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
  • Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının  %25’i ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

Asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel