Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Sinema Sanatta Yeterlik programında öğrenim gören öğrenciler,

  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 7 ders (21 yerel kredilik), Seminer dersi, Yeterlik Sınavı ve Sanatta Yeterlik Tezine kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Sanatta Yeterlik Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 15 ders (45 yerel kredilik), Seminer dersi, Yeterlik Sınavı ile Sanatta Yeterlik Tezine kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Sanatta Yeterlik Tezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için adayların en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Adayların programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Sanatta Yeterlik Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel