Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mezunların Mesleki Profili

Restorasyon Yüksek Lisans programından mezun olanlar başta akademik kariyer olmak üzere, kentsel koruma ve sağlıklaştırma projeleri ile tek yapılar ve yapı grupları için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, kültür varlığı niteliği kazanmış olan yapıların yeniden kullanım projeleri, tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması, kültürel miras yönetimi, arkeolojik alanların belgelenmesi, geleneksel yapı malzemelerinin konservasyonu alanlarında kamusal ve özel mimarlık ofislerinde tasarımcı ve restorasyon şantiyelerinde uygulamacı olarak çalışabilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel