Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mezunların Mesleki Profili

Üniversite, orta öğretim, yazılı, görsel-işitsel medya kuruluşları, halkla ilişkiler şirketleri, bakanlıklar, valilikler, Vakıf, STK, belediyeler, sanatevleri, galeriler, kültürevleri ve kültür merkezleri, özel ve kamusal müzeler, festival ve yarışma kuruluşları, sanat dernekleri, yapım şirketleri, reklam şirketleri, sanatla doğrudan ilgili ya da dolaylı ilgili özel ve kamusal kurum ve kuruluşlar, gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sanat politikaları ve işletmeciliği yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Sanat politikalarını belirleyecekleri, kullanabilecekleri bireysel aktivitelerde bulunabilecekleri gibi yukarıda sayılanlar dışında kendi kuruluşlarının işletmecisi ya da patronu olabilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel