Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı yerel 45 kredi ve 300 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 15 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel