Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Fenl Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Fenl Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 3 zorunlu ders, 4 seçmeli dersve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel