Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğretim Programı Diyagramı

Doktora programı, yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 kredi ve kredisiz “Seminer” dersi (240 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile programa kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 45 kredi ders ve kredisiz "Seminer" dersi (300 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Öğrenciler doktora programını bu süreden önce tamamlayarak erken mezun olabilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel