Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Enstitüye kabul edilen öğrencilerin daha önce mezun oldukları bir lisans veya devam ettikleri lisansüstü programından getirdikleri başarı durumlarını gösteren öğrenim belgeleri anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonunda eşdeğerlilikleri enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için muafiyet hakkı tanınır. Muafiyet hakkı tanınmış derslerden ve transfer derslerinden alınmış başarı notları not ortalamalarının hesabında işleme katılır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel