Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Disiplinlerarası Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde yer almaktadır. Disiplinlerarası Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Anabilim Dalı öğrencileri mühendislik ve mimarlıkla ilgili konuların ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve eleştirel görüş geliştirir. Sürdürülebilir tasarımın gerektirdiği çevre, insan, toplum, enerji konularını kapsamlı ve bir bütünsellik içinde değerlendirir ve çalışmalarına aktarır. Temiz enerji teknolojilerinin mimarlık ve mühendislik bilimlerine entegre edilmesini ve yeniliklerin takip edilmesini sağlar. Disiplinlerarası çalışmalarda özümsemiş olduğu bilgiyi, tasarım ve uygulama sürecinde kullanır. Disiplinlerarası bilgiyi kullanarak alanında karşılaşılması muhtemel, uzmanlık gerektiren bir soruna çözüm üretebilme, sorumluluk alma ve liderlik etme becerisi kazanır. Proje ve süreç tasarlama, uygulama ve yönetimi becerisi kazanır.

 

Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı, mimarlık veya mühendislik lisans eğitiminden sonra öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgilerini, çevre, sürdürülebilirlik, etkin enerji kullanımı ve mimarlık kavramları ile birleştirerek disiplinlerarası etkileşimle yeni bilgiler ve alternatif çözümler üretebilmeleri sağlar. Enerji ve çevre ile ilgili konuları hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir zamanda, mezunların geniş bilgi yelpazesi sayesinde teknolojilerin gelişimine uyum sağlamak için gerekli becerileri geliştirmeleri gerekmektedir. Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı, disiplinlerarası çevre ve enerji konularını, çevre kirliliği ve enerji krizi gibi temel çevresel zorluklar, entegre yaklaşımlar kullanılarak en etkili şekilde ele alır.

 

Tezli Yüksek Lisans derecesi için toplam 21 yerel kredi ve kredisiz “Yüksek Lisans Semineri” dersini tamamlamak zorunludur. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezli Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldır, en çok 6 yarıyıla uzatılabilir. Tezsiz Yüksek Lisans derecesi için 90 yerel kredi ve kredisiz “Mezuniyet Projesi”nin tamamlanması gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı en az 2, en çok 3 yarıyılda tamamlanır.

 

Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri tarafından kazanılan bilgi ve beceriler, onlara güçlü kariyer fırsatları sağlamaktadır. Mezunlar, enerji sistemleri, sensör sistemleri, çevresel izleme ve kontrol, akıllı ve yeşil bina teknolojilerinin mevcut ve gelişmekte olan alanlarında kamu kuruluşlarında, üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarında kariyer imkanları bulabilmektedir. 

 

VİZYON

 

Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın vizyonu; “düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel” yaklaşımını benimsemiş, tüm paydaşlarıyla birlikte gelecek tasarımında öncü, çevre teknolojileri, enerji teknolojileri ve çevre-enerji teknolojilerinin yönetimi alanlarında eğitim, araştırma-geliştirme çalışmalarını toplumun yararına yönelik teknolojiye dönüştüren ve teknolojik gelişmeler ışığında ilgili sektörlere katkı sağlayan bir anabilim dalı olmaktır.

 

MİSYON

 

Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

• Ulusal ve evrensel gelişim önceliklerini gözeterek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet düzeyini ve niteliğini sürekli olarak artırmayı;

• Gelişim ve değişim dinamiklerini çok disiplinli ve iç/dış paydaşlarla işbirliği içinde izlemeyi ve harekete geçirmeyi;

• Etik/insani değerler çerçevesinde kalkınma ve gelişmeye katkı sağlamayı;

• Ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim-öğretim vererek, çevre teknolojileri, enerji teknolojileri ve çevre-enerji teknolojilerinin yönetimi alanlarında teorik ve uygulama becerileriyle donanmış, bu becerileri tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarıyla uygulayabilen, analitik düşünen, disiplinlerarası araştırma becerisi kazanmış, sürekli öğrenmeye açık, teknolojik gelişmelere açık, evrensel düşünme yetisine sahip, liderlik konularında bilgili ve teknolojik olarak üretken, sistematik bir yaklaşım haline getirerek sektörün sorunlarına çözüm üretebilen, çevreye duyarlı, vizyonu geniş,  bilim ve teknoloji insanları yetiştirmeyi

misyon edinmiştir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel