Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir.  Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi bünyesinde 2005-2006 akademik yılında açılmış olan Matematik Yüksek Lisans programı bu gerçeklerin farkında olarak, yıllık ders planlarına temel matematik derslerinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra alan içi seçmeli dersler eklemektedir.  

Lisans Programı da bulunan Ana Bilim Dalımızdan mezun olacak öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitede öğretim elemanı, kredi kartı güvenliği için şifreleme ve kodlama, bankacılık işlemlerinde güvenlik, matematik modelleme ve tıbbi tedavi yöntemleri, matematik modelleme ve kanser, çevre sorunları, haberleşme güvenliği, DNA dizilerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunlarının çalışabileceği birçok iş kolundan bazılarıdır. 

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Matematik Tezli Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. 

MİSYON

Problemleri önceden gören ve çözüm arayan, matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; gerek akademik yaşamı sürdürmek gerekse iş yaşamında bir adım önde olmak isteyen mezunlarını, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde gelişmelerine zemin hazırlamak. 

VİZYON

Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş,  matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslarası çeşitli alanlarda katkıda bulunulacak bilimsel platformda ülkemizin adını duyurabilecek önemli matematikçiler yetiştirmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel