Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

2008-2009 Akademik Yılından beri öğrenci kabul etmekte olan Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, pazarlama disiplininin iletişimsel unsurları hakkında akademik bilgi ve uygulamalara yer veren dersler içermektedir. Programın amacı, günümüzde farklı kurumların ortak ihtiyacı olan ve pazarlama iletişimi ve kurumsal itibar yaratma süreçleri hakkında hem akademik bilgi ve uygulama üretebilir mezunlar vermektir.

Teknolojinin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ürün, üretim, dağıtım süreçlerini birbirine benzer hale getirmiştir. Bu yeni ortamda rekabet şartlarını, pazarlama iletişimi uygulamaları yaratmaktadır. Bu uygulamalar, pazarlama halkla ilişkileri, marka yönetimi, reklamcılık gibi çeşitli alanlardaki tutundurma çalışmalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında, tüketim kültürü ve tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, marka yönetimi gibi temel derslerin yanı sıra, yeni reklam ve pazarlama eğilimleri, uluslararası uygulamalar, kampanya tasarımı, sanat, reklam, medya gibi geniş bir alana yönelen dersler de bulunmaktadır.

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, sunduğu ders seçenekleri ile farklı eğitim ve deneyimlere sahip; pazarlama iletişimi alanının farklı yönlerine ilgi duyan öğrencilerine yönelik zengin bir program sunmaktadır. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bulunan diğer yüksek lisans programlarından da ders alınabilmesini olanaklı kılan Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, hem akademik alanda hem de iş yaşamında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin kendi programlarını şekillendirmelerine olanak vererek, beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapan öğrenciler, ders planında bulunan Güz ve Bahar dönemi ortak dersleri arasından seçim yapabilmektedir.

MİSYON
Pazarlama iletişimi alanında kuramsal donanımı olan ve güncel uygulamalara hâkim bireyler yetiştirmek.

VİZYON
Yeni iletişim teknolojilerinin hâkim olduğu 21. yüzyılda, paydaşların ve değişen dünyanın dinamiklerini çok iyi analiz edebilen, iletişim alanına ulusal ve uluslararası düzeyde yön verebilen bireyler yetiştirmek.
 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel