Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

AB sürecinde alana özgü yetkinliklerin değerlendirilmesi için mimarlık, tıp, hukuk gibi belirli bir uzmanlık alanı olan meslekler seçilmiş olması mimarlık mesleğini öne çıkarmaktadır. Bu meslekler insanı ve  insan sağlığını yakından ilgilendirmektedir.

İnsanlık tarihine paralel olarak, geçmişi eski çağlara dayanan mimarlık, yüz yıllar boyunca uygarlıkların yaratılmasında öncü olmuştur.

Günümüzde de; kentlerin büyümesi, demografik yapılarının değişmesi, insanların yarattığı çeşitli çevre sorunları, kültürel mirası koruma bilinci biz mimarlara büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

İnsanlar için sağlıklı, güvenilir bir çevre yaratma görevini üstlenen mimarların çalışma alanlarının sınırları belirgin değildir. Sanat, teknoloji, toplum bilimleri, tarih, tasarım gibi birçok disiplini içeren mimarlığın etkin olduğu alanlar da genişlemektedir.

Mimarlar insanın yaşadığı her mekanın tasarlanmasından inşa edilmesine, kullanımından bakımına  kadar tüm süreçlerinde koordinasyonu sağlayan etkin kişilerdir. Özellikle hızla bozulan çevrenin sorunlarından kaygı duyarak; gelecekteki çevrelerin tasarlanmasında önemli rol alırlar.

Bu nedenle Mimarlık  Tezsiz Yüksek Lisans Programı , mimari tasarımların en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar tüm alanlarında donanımlı  kişiler olarak, çevre  konusundaki  gereksinimlere  yaratıcı çözümler üretebilen uzman mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

MİSYON

Çevreci planlama ve tasarım alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışacak çevre bilinçli meslek insanları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

VİZYON

Ekolojik dengelerin değişmesi ve hızlı kentleşme sonucunda bozulan mimari çevrelerin toplum yararına yapılandırılmasına katkı sağlamaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel