Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Restorasyon Yüksek Lisans Programı, kültür varlıklarının ve tarihi çevrenin korunması ve onarımı konusunda lisansüstü öğrencilerine eğitim vermeyi ve bu alandaki mesleki deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yerel ve evrensel kültürel değerlerin tanınması, araştırılması, koruma sorunlarının belirlenmesi, çözüm önerileri geliştirilmesi ile tarihi mirasa ilişkin bilginin üretimi ve paylaşımı yoluyla koruma kültürü oluşturulması da eğitim içinde önemli yer tutmaktadır.

Kültür ve doğa varlıklarını korumanın turizm nedeniyle ekonomik önem kazanması ve özellikle Türkiye’nin sahip olduğu zengin tarihi miras bu alana daha çok dikkatlerin çekilmesine yol açmıştır.

Restorasyon Yüksek Lisans Programı, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı’nda hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Program, konu ile ilgili lisans derecesine sahip tüm adayların başvurusuna açıktır. Mimarlık dışındaki bölümlerin mezunlarının Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmelerinin ardından, Mimarlık Lisans Programı’ndan bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir.

MİSYON

Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nın misyonu, mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi ve inşaat mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile kentsel koruma ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında sorumluluk üstlenebilecek,  ülke sorunlarına evrensel ilkeler doğrultusunda yaratıcı çözümler üretebilen, etik ilkelere bağlı, uzmanlar yetiştirmektir.

 

VİZYON

Korumanın anlamı, kapsamı, koruma ilkelerinin irdelenmesi ve kültür varlıklarının korunması konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırılarak koruma kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel