Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu, son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Ülkemizin hemen hemen tamamı deprem tehlikesi ile karşı karşıyadır. Deprem nedeniyle maddi manevi büyük kayıplara uğrayan ülkemizde, bu konuda yetişmiş teknik insan yetersizliği ve disiplinlerarası boşluk bulunmaktadır. Yapı-Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öncelikle ülkemizdeki bu açığın kapatılmasına katkıda bulunmak, depremin yapılar üzerindeki etkisinin incelenmesini geliştirmek, depreme dayanıklı yapı tasarımı yapabilecek yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Yapı Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. 

MİSYON

%90’ından fazlası dünyanın en aktif sismik bölgeleri üzerinde olan ülkemizde, hasar verici depremler sıklıkla olmakta, dolayısıyla mal ve can kayıplarına yol açmaktadır. Ülkemizde, mevcut binaların çoğu yeterli deprem dayanımına sahip olmayıp, güçlendirilmesi gereken bina sayısı çok fazladır. Dolayısıyla, yeni yapılacak yapıların depreme karşı dayanıklı yapılması ve mevcut yapıların depreme karşı onarımı ve güçlendirilmesi ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Ülkemizde bu konuda yetişmiş teknik eleman ve bilim insanı eksikliği ile disiplinlerarası çalışma yetersizliği olduğundan, Yapı-Deprem Mühendisliği Anabilim dalının misyonu; ülkemizin bu eksikliğini gidermek, konuyla ilgili bilinçli yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir. 

VİZYON

Yapı-Deprem Mühendisliği alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile varlığını kanıtlayan bir kurum olmak ve bu alanda iyi eğitim almış yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel