Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Son yıllarda ülkemizde tüp bebek merkezlerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu merkezlerin artmasıyla birlikte embriyoloji laboratuvarında görev alacak kişilerin eğitimi ve istihdamı büyük önem taşımaktadır. Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programının dünyada çok sayıda örnekleri olmasına rağmen Türkiye’de iki üniversitede bu program yer almaktadır.  Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde açtığımız bu program, Klinik Embriyoloji alanında uzmanlaşmak ve akademik kariyer yapmak isteyen adaylara olanak sağlayacaktır.

 

MİSYON

Akademik alanlarda yaşam boyu sorgulayan, yaratıcı düşünen, derinlemesine bilgi edinen, araştırmacı ve etik değerleri gözeten nitelikli Klinik Embriyologlar yetiştirmek hedeflenmektedir.  Aynı zamanda tüp bebek merkezlerinde görev alacak, bilgi düzeyi yüksek uzman klinik embriyologlar yetiştirmektir. Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu nedenle disiplinler arası çalışma bilgi ve becerilerine sahip olan mezunların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

VİZYON

Üreme teknikleri ile ilgili etik değerlere ve yasal kurallara önem veren ulusal ve uluslar arası düzeyde önde gelen programlar arasında yer almaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel