Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

IB İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında, 2017-2018 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
 

MİSYON

Yönetici ve öğretmenlere Uluslararası Bakalorya (IB) felsefesine uygun liderlik niteliklerini kazandırmak ve bu alanda IB araştırmalarına katkı yapmak amaçlanmaktadır
 

VİZYON

21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştirmektir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel