Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

İktisat Anabilim Dalı; iktisat biliminin temellerini sosyal bilimler bütünlüğünden hareketle, kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları öne çıkararak ele almayı amaçlamaktadır. İktisadın, felsefeden sosyal felsefeye (moral felsefe), ekonomi politikten iktisat bilimine izlediği tarihsel süreci akademik bir zenginlik olarak değerlendiren Anabilim dalımız ülkemizde ve dünyada karşılaşılan, ticari toplumu ve geniş ölçekte ulusal ve uluslararası toplumu ilgilendiren her sorunun üzerine gidebilmeyi kendisine hedef olarak seçmektedir. Karmaşık iktisadi sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, kılavuzluk işlevi gören paradigmalara ve paradigmal çatışmalara kuramsal olarak eğilmeyi de gerekli kılmaktadır. İktisadın kuramsal tartışmalarının, uygulama sorunlarının anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu bakışla İktisat Anabilim Dalı, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir iklimi yaratmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İktisat ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için toplam 30 krediden oluşan derslerden ve "Mezuniyet Projesi" çalışmasından başarılı olunmalıdır. 

MİSYON

Toplumsal bilimler bütünlüğünden hareketle kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük iktisadi araştırmaları öne çıkarmak, üretim ilişkileri bütünü içersinde ekonomik birimlerin kararlarını ve bu kararların yol açtığı sonuçları analiz edip politika önermelerinde bulunmaktır.

VİZYON

Dönüşen ekonomik paradigmaların anlaşılır kılınması ve araçlarının doğru biçimde kavranması için tartışan bir iklim yaratılmasıdır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel