Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Felsefe Doktora Programı, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Maltepe Üniversitesi Felsefe Doktora Programı, felsefe eğitiminin söz konusu temel işlevini de göz önünde bulunduran bir anlayıştan hareketle, hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyasına çalışmalarıyla katkı sağlayacak, projeler üretecek ve/veya varolan projelerde etkin görevler üstlenerek felsefece bakış açısını güncel sorunlara bakışta bir yöntem olarak kullanabilecek araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle felsefe doktora çalışması, hem nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi sürecinin bir parçası hem de ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıların somutlaştırılması aşamasıdır. Bu bağlamda Felsefe Doktora Programı, bilgi birikimi yüksek kişiler yetiştirmek yoluyla ülkemizin bilgi toplumları arasında hak ettiği yeri almasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Maltepe Üniversitesi Felsefe Doktora Programı, birey-sivil toplum-kamu ilişkileri ve insan hakları gibi konular alanında yoğunluk gösteren ders programıyla, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde toplumsal yeniden yapılanmasının dinamiklerini kavrayabilen ve bu süreçlere yön veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca giden sürece verilecek destek iki yönlü düşünülebilir: İlk olarak Felsefe Doktora Programı geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek yoluyla düşünsel dünyaya katkıda bulunacaktır; ikinci olarak da ortaöğretimde yer alan eğitimcilerin eğitilmesine katkıda bulunarak, felsefe temelli eğitim atılımının yetkinliğe ulaşmasına yardımcı olacaktır.

MİSYON

Felsefenin temel kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak insan-toplum-dünya-bilgi sorunlarını değerlendiren, bu sorunlar üzerine tartışmak yoluyla yeni bakış açıları geliştiren, böylece bilgi-toplum bağını güçlendiren özgün felsefi çalışmalarda bulunan bireylerin yetişimine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Felsefi bakışın gelişmesine katkıda bulunmak; özgün felsefi eserlerin yaratılmasını teşvik etmek; yenilikçi bakış açılarını desteklemek; etik değerler ve özellikle insan haklarını her tür insani ilişkinin temeli haline getiren kamusal-toplumsal çalışmaları desteklemek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel