Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi görmek isteyenlere yurtiçinde müfredatı ve kadrosu ile rakipsiz ve en iyi yurtdışı eğitim programlarına alternatif bir programdır.

Öğrencilerin programı 3 senede tamamlamaları beklenmektedir. Bir senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına kabul edilmeye hak kazanan ancak yeterli Lojistik ve Tedarik Zinciri temeli olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir.

Üniversitelerde kurulan Lojistik ve Tedarik Zinciri lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, bu alanda bir doktora programı daha açılmasının gerekli ve yararlı olacağı kabul edilmiştir.   

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programının açılması zorunluluk arz etmektedir. Bunun temel nedeni sektörün hızlı büyümesi ile bu alandaki bilgi birikiminin sürekli ve hızlı artış göstermesidir. Bu gelişmeler bir yandan gençlerin rağbet gösterdiği ve sayıları hızla artan lojistik bölümlerine hoca yetiştirmeyi, diğer yandan sektörün gereksinim duyduğu derin bilgiyi firmalara aktaracak yüksek nitelikli personeli yetiştirmeyi gerektirmektedir. Önerilen doktora programı bahsedilen akademik ve sektörel yüksek nitelikli insan kaynağını oluşturmayı hedeflemektedir.
 

MİSYON
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda araştırmalar yapan ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan uzmanlar ve öğretim üyeleri yetiştirmek.
 

VİZYON
Toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını ve özgün eserleri ulusal ve uluslararası düzeyde hakemli yayınlara dönüştürerek paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel