Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde psikoloji eğitimi görmek isteyenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.

Program eğitim kadrosu ve içeriği ile mezunlarının kaliteli doktora programlarından mezun olanlarla rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede bir birikimle kariyerlerine başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerin programı 4 senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına kabul edilmeye hak kazanan ancak yeterli psikoloji temeli olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir.

Üniversitelerde kurulan psikoloji lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, psikoloji alanında bir doktora programı daha açılmasının gerekli ve yararlı olacağı kabul edilmiştir.   

İstanbul’da birçok üniversitede psikoloji yüksek lisans programı bulunmaktadır ancak çok az üniversitede psikoloji doktora programı yürütülmektedir ve bu programların kontenjanları talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle akademik kariyer yapmak isteyen psikoloji öğrencileri başka illere ya da yurt dışı eğitim kurumlarına yönlendirilmektedir. Bu ihtiyaca cevap olabilmek için Maltepe Üniversitesi’nde açılacak bir psikoloji doktora programı İstanbul’daki yeni bir seçenek olacaktır.
 

MİSYON

Psikoloji alanında lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, psikoloji kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında psikoloji alanında araştırmalar yapan ve psikoloji bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan psikologlar yetiştirmek.
 

VİZYON

Psikoloji alanında ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını ve özgün eserleri ulusal ve uluslararası düzeyde hakemli yayınlara dönüştürerek paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel