Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde sosyoloji eğitimi görmek isteyenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.

Program eğitim kadrosu ve içeriği ile mezunlarının kaliteli doktora programlarından mezun olanlarla rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede bir birikimle kariyerlerine başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerin programı 4 senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına kabul edilmeye hak kazanan ancak yeterli sosyoloji temeli olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir.

Üniversitelerde kurulan sosyoloji lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, sosyoloji alanında bir doktora programı daha açılmasının gerekli ve yararlı olacağı kabul edilmiştir.   

İstanbul’da birçok üniversitede sosyoloji yüksek lisans programı bulunmaktadır ancak yalnızca iki devlet üniversitesinde (İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi) sosyoloji doktora programı yürütülmektedir ve bu programların kontenjanları talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle akademik kariyer yapmak isteyen sosyoloji öğrencileri başka illere ya da yurt dışı eğitim kurumlarına yönlendirilmektedir. Bu ihtiyaca cevap olabilmek için Maltepe Üniversitesi’nde açılacak bir sosyoloji doktora programı hem İstanbul’daki üçüncü bir seçenek olma hem de bu programı sunan ilk vakıf üniversitesi olma niteliklerini taşıyacaktır.
 

MİSYON

Sosyoloji alanında lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, sosyoloji kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda sosyolojik araştırmalar yapan ve sosyoloji bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan sosyologlar yetiştirmek.
 

VİZYON

Toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını ve özgün eserleri ulusal ve uluslararası düzeyde hakemli yayınlara dönüştürerek paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel