Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Program Hakkında

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Anasanat Dalı altında kurulmuştur. Program sinema, video ve animasyon alanlarında uygulamaya yönelik çalışmaları destekleyici nitelikte araştırmalar yapmak ve kuramsal bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Film sanatının farklı uygulama alanlarından gelen öğrenciler için disiplinler-arası birleştirici teorik bir zemin sunmayı hedefler. Güncel konular ve sorunlar üzerinde özgün çalışmalar, incelemeler ve yeni yöntemler desteklenir. Programın diğer bir amacı akademik nitelikte ve geçerlilikte bilimsel çalışmalar yapabilecek düzeyde bilim insanları ve akademisyen yetiştirmektir. Film sanatının farklı alanlarında, uygulama yeterliliğine sahip ve kuramsal temeli sağlam eserlerin üretilmesini sağlamak hedeflenir. 

Program 3 yarıyıllık bir eğitimi kapsar. 1 ve 2’inci yarıyılda mezuniyet için gerekli derslerden başarılı olan öğrenciler 3’üncü yarıyılda danışman gözetiminde mezuniyet projelerini hazırlarlar. Mezuniyet projesi uygulamaya dayalıdır.

Misyon

Program, sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisine sahip entelektüel seviyesi yüksek sanatçılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı film sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel