Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Yabancı dil öğretimi konusunda başarının her düzeyde yükseltilebilmesi için yetişmiş uzman eğiticilere duyulan gereksinim, son yıllarda ortaya çıkan yeni yönelimler doğrultusunda, önemli ölçüde artmıştır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ekonomik ve eğitim alanlarında ülkelerarası ilişkilerin artması sonucu İngilizce öğretimi konusunda uzman eğiticilere daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen değişimler, İngilizce öğretim yöntem ve yaklaşımı konusu kadar İngilizce öğretim programı hazırlama, materyal tasarımı ve değerlendirme, değişik yaş grubundaki öğrencilere dil öğretimi ve en önemlisi öğretmen yetiştirme ve geliştirme programlarının da yeniden gözden geçirilmesini ve bu alanda uzman araştırmacılar yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır.

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı öncelikle İngilizce öğretmenlerinin araştırıcı bir kimlik kazanmalarına olanak sağlamayı, araştırma yapma, bulguları yorumlama ve öğretime uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Daha da önemlisi büyük bir değişim ve gelişim sürecinde olan yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Program aynı zamanda ülkemizin yetişmiş insan potansiyeline de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 

Misyon

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının misyonu yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunarak dünyadaki tüm İngilizce öğreten kurumlarında çalışabilecek ve araştırma yapabilecek uzman niteliği kazanmalarını sağlamaktır.
 

Vizyon

Dünyanın her üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği ve bu dilin eğitimi verebilecek bilim uzmanları yetiştirmektir”

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel