Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün bünyesinde, 2008 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında biri tezlibiri de tezsiz olan iki Yüksek Lisans programı yürütmeye başlamıştır.

İnsan Hakları tezli Yüksek Lisans programının amacı, insan haklarıyla ilgili kavramsal araştırma yapabilme ve bu teorik temel üzerinde a) uygulamalı araştırma yürütebilme ve b) eğitim yapabilme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için zemin hazırlamaktır.

MİSYON

Türkiye’de ve dünyada olanbitenlere insan hakları perspektifinden bakan insanların sayısının artmasına, bu perspektifin yayılmasına ve yasalar yapılırken ve uygulanırken açık kavranılmış insan haklarının temel alınmasına katkıda bulunmak.
VİZYON

Farklı türleriyle insan haklarının herkes için korunduğu bir Türkiye.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel