Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün bünyesinde, 2008 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında biri tezsizbiri de tezli olan iki Yüksek Lisans programı yürütmeye başlamıştır.

Tezsiz İnsan Hakları Yüksek Lisans Programının amacı, kamu görevlilerinin (güvenlik hizmeti verenlerin, yargıç ve savcıların, sosyal hizmet uzmanlarının v.d.) görevlerini insan haklarını koruyacak şekilde yerine getirmeleri için; çeşitli meslek grubu mensuplarının da (doktor, avukat, mühendis v.d.) mesleklerini insan haklarına uygun icra etmeleri için gerekli olan eğitime olanak sağlamak ve çeşitli alanlarda insan hakları eğitimi için duyulan eğitici ihtiyacının karşılanmasında katkıda bulunmaktır.

Güvenlik hizmetleri görevlileri –polis, asker, cezaevi personeli–, hakim, savcı, noter, avukat, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, gazeteci vd. meslek mensuplarının izlediği bu program ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 

MİSYON

Kamu görevinin insan hakları koruma görevi olduğunun ve bütün mesleklerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan haklarıyla ilgili olduğunun farkında olan insanların sayısının artmasına katkıda bulunmak.

VİZYON

Kişilerin mesleklerini insan haklarına dayalı icra ettikleri bir Türkiye.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel