Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programları, sanayinin problemlerini bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen yüksek mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim Dalımız, bu amaçla, ilgili dallardaki mühendislerin bir alanda uzmanlaşarak mesleklerini daha üst düzeyde yürütmeleri ve rekabet ortamında farklı değerlendirilmeleri için olanak sağlamaktadır. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans programı seçkin bir akademik kadro tarafından mesai saatleri dışında yürütülmektedir. Programlar, bilim ve teknolojideki son gelişmelere uygun bir kariyer olanağı sunmaktadır. Tez ve proje konuları, mezunlarımızın çalışma hayatını yönlendirebilecek şekilde seçilmektedir.

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler.  

MİSYON

Elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON

Elektrik-elektronik mühendisliği ve ilgili alanlarda, eğitim, araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları ile bilim, teknoloji ve ekonomiye katkıda bulunmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel