Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programında öğrenciler sağlık politikasındaki gelişmeler ve uygulamalar, liderlik becerileri, sağlık iletişimi, sağlık organizasyonlarında kalite yönetimi, finansal yönetim, sağlık kurumlarında teknolojinin rolü konularında eğitim alırlar.

MİSYON

Disiplinler arası düşünebilen, tıbbi terminolojiye hakim, takım çalışması yapabilen,etik davranan, inovatif düşünceleri olan ve  şletme ve yönetim konularında yeterli düzeye ulaşmış sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

VİZYON

Eğitim ve araştırmada en yüksek düzeye odaklanarak sağlık yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde  saygı duyulan bir program olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel