Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde eğitime başlamış olup, iş hayatının ihtiyaç duyduğu mezunları yetiştirmeye devam etmektedir. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışma ve etkinliklerini aktif olarak sürdürmekte ve iş hayatının güncel problem ve uygulamalarını öğrencilerine aktarmak için sektörle ortak çalıştaylar düzenlemektedir.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş hayatının değişik kademe ve fonksiyonlarında görev alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Mezunlarımız, almış oldukları akademi eğitim sonucunda finans, pazarlama, insan kaynakları, üretim ve muhasebe alanlarındaki pozisyonlarda görev alabileceklerdir.

İşletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili alanlarda açılan derslerin teori ve uygulamayı birlikte içerecek şekilde yürütüldüğü, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirildiği programdan mezun olan öğrencilerin işletmelerde çeşitli yönetim kademelerinde yer almaları mümkün olmaktadır.  

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, işletme ve iktisat mezunlarıyla sınırlı olmayıp tüm alanlardan gelen üniversite mezunlarına açıktır.

MİSYON

İş dünyasını paydaş olarak kabul eden ve yönetim alanındaki en iyi uygulamalara odaklanmış eğitim yaklaşımımızı, birikim ve kaynaklarımız ile harmanlayarak, insanlığın ve iş hayatının olumlu gelişimine katkı sağlayabilecek, çağdaş yönetim uygulamaları ile yaratıcı ve disiplinlerarası yönetim yaklaşımlarını ön plana çıkarabilecek, öğrenmeyi öğrenmiş yönetim profesyonelleri yetiştirmek suretiyle, mezunları ile fark yaratan bir program sunmak.

VİZYON

Mezunlarımızı, analitik esaslara dayalı sezgisel karar verebilme becerilerini geliştirerek güncel iş problemlerini tanımlayabilen ve bunlara ilişkin iş çözümleri geliştirebilen yönetici adayları olarak yetiştirmek yoluyla iş dünyasına alanında tam donanımlı, kriz durumlarında hızlı ve doğru karar verebilen çalışanlar kazandırmaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel