Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilere ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku gibi kamu hukukunun çeşitli dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Programa başvuranların çoğunluğu avukatlık, yargıçlık, savcılık, noterlik gibi bir hukuk mesleğini icra ettiğinden, eğitim daha çok uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinden yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, ele alınan konuların uluslararası hukuktaki durumuna özel bir önem verilmektedir.
 

MİSYON

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında etik değerlerden ödün vermeyen, uzlaşmacı, girişimci ve konularına hâkim uzman hukukçuların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yüksek Lisans programı, kamu hukukunun çeşitli alt dallarında uzmanlaşacak mezunlara kendi alanlarında hukukun gelişimine katkıda bulunacak bir yeterlilik kazandıracak şekilde hazırlanmıştır.
 

VİZYON

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının hedefi, Türk kamu hukukunun teorisi ve uygulamasına bütünüyle hâkim, uluslararası uygulamalara aşina, multidisipliner bakış açısına sahip mezunlar vermektir

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel