Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olan Psikoloji Anabilim Dalı, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına kadar Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Gelişim Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programları ile birlikte Psikoloji Yüksek Lisans Programı adı altında opsiyonlu olarak sunulmakta iken, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ayrı bir program olarak açılmış ve bu tarihten itibaren programın başarıyla tamamlanması halinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması verilmeye başlamıştır.

MİSYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayışla, psikoloji yüksek lisans eğitimi vermek;

Psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında, kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakış açısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bilimsel yöntemi kullanarak, bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, bilim insanları ve uygulamacılar yetiştirmek.

VİZYON

Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel