Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

2010 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 

Konusu itibariyle disiplinlerarası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planı zorunlu temel dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler mesleki derslere ilaveten ilgili iktisat, işletmecilik, hukuk ve mühendislik konularını içermekte ve mesleki İngilizce bilgisiyle ve araştırma ödevleriyle, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb etkinliklerle desteklenmektedir.  

Bu amaçları izleyen Lojisitik ve Tedarik Zinciri Yönetimi  Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamakla yükümlüdür.
 

MİSYON

Ülke gerçeklerini bilen, uluslararası ticaret ve lojistikte kuram ve deneyimi birleştirebilen, kendi kendini yenileyebilen, girişimci mezunlar yetiştirmek, sektör sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve yayınlamak, yenlikleri sektöre ve öğrencilere aktarmak.
 

VİZYON

Öğrenim-eğitim, araştırma ve yayın konularında öncü, farklılığı olan örnek gösterilen, merak edilen, en çok tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel